preloader

امروز جمعه سی و یک فروردین ماه 1397 / ساعت 18:42:34

شکایات و انتقادات

دریافت شکایت و رضایت مشتری از طریق ذیل امکان پذیر می باشد:

1- سامانه رسیدگی به شکایات وب سایت

2- آدرس ایمیل

3- شماره تلفن

4- شماره فکس

که در قسمت تماس با ما موجود میباشد.

ثبت شکایت